Konkurs fotograficzny „Familoki w kadrze”

DSC_4582Jeśli lubisz fotografować i urzeka cię architektura czerwieńskiego osiedla patronackiego, weź udział w konkursie fotograficznym „Familoki w kadrze”.

Zabytkowe osiedle w Czerwionce jest znakomitym plenerem fotograficznym. Wystarczy zmysł artystyczny, by jak profesjonalista uchwycić niezwykły klimat tego miejsca z jego zabudową i życiem codziennym mieszkańców. Konkurs fotograficzny ”Familoki w kadrze” jest otwarty dla wszystkich. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny prac przez Jury. Najbardziej interesujące fotografie mają szansę na wykorzystanie w materiałach promocyjnych dokumentujących historię, kulturę i życie codzienne na familokach. Będzie je także można podziwiać podczas wystawy pokonkursowej.

Współczesne zdjęcia prezentujące urok zabytkowego osiedla (nie więcej niż 5 fotografii jednego autora) można przesyłać do 15 września na adres familokiwkadrze@czerwionka-leszczyny.com.pl, przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta lub składać osobiście w kancelarii Urzędu.

Regulamin konkursu dostępny  poniżej.

Regulamin konkursu „Familoki w kadrze”

1. Organizatorami konkursu są: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

2. Zgłaszać zdjęcie do konkursu może każdy bez względu na wiek i adres zameldowania. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagane jest dołączenie zgody rodziców lub opiekunów. Akceptowane są tylko współczesne plenery i motywy pochodzące z terenu zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko” oraz fotografie bezpośrednio nawiązujące do tematu konkursu.

3. Zdjęcia można nadsyłać elektronicznie na adres familokiwkadrze@czerwionka-leszczyny.com.pl
(wielkość jednego zdjęcia nie powinna przekroczyć 5 MB), za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka lub składać w kancelarii UGiM. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć konkursowych.

4. Uczestnik może podać swój nick (pseudonim) pod jakim zdjęcie zostanie opublikowane na stronach internetowychwww.czerwionka-leszczyny.pl, www.facebook.com/czerwionka.leszczyny.7 lub w mediach. W przypadku nie podania nicku zdjęcie zostanie opublikowane i podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego.
5. Konieczne jest dołączenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu kontaktowego).
6. Udział w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu oraz zgodę na publikację zdjęcia oraz swoich danych (w przypadku nie podania nicku) na stronach internetowych www.czerwionka-leszczyny.pl, www.facebook.com/czerwionka.leszczyny.7 oraz w mediach promujących konkurs. Przesyłając zdjęcie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy zadbają o należyte przechowywanie i zabezpieczenie danych osobowych uczestników konkursu.

7. Konkurs trwa od 15 sierpnia do 15 września.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października. Data wręczenia nagród dla laureatów zostanie ustalona w późniejszym terminie i skonsultowana z laureatami.

8. Głównym kryterium oceny jest dobry pomysł promujący zabytkowe osiedle patronackie kopalni „Dębieńsko”, w ciekawy i oryginalny sposób przedstawiający walory miejsca (architektura, roślinność, ludzie, ich pasje, urokliwe miejsca, wydarzenia odbywające się na terenie osiedla).

9. Nadesłane zdjęcie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do zdjęcia. Zdjęcie, którego autorem nie będzie uczestnik konkursu, podlega wykluczeniu z konkursu.

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych zdjęć, poprzez eliminowanie fotografii godzących w dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

11. W skład jury konkursu wchodzą:
Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Mariola Czajkowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik UGIM
Anna Lechowska – fotograf.

Swoją nagrodę przyzna także Przewodnicząca Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach – Jolanta Szejka.

12.Jury ma prawo do podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.

13. Wytypowane przez jury prace konkursowe mogą zostać opublikowane w mediach, na stronie internetowej organizatorów, w materiałach promocyjnych (foldery, ulotki, roll upy, kalendarze i in.) tylko w ramach promocji.

14. Przesłane pliki lub zdjęcia nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów.

16. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatorów oraz na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl

Osoba do kontaktu:

Hanna Piórecka-Nowak

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (0-32) 429 59 44, kom. 795 590 918
rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.com.pl