Familoki – konferencja prasowa

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała kolejną dużą dotację. Blisko 14 mln zł to środki na termomodernizację 32 zabytkowych budynków na osiedlu Familoków. Wsparcie unijne wynosi blisko 11 mln zł. W dniu 22 sierpnia  na terenie osiedla odbyła się konferencja prasowa dotycząca planowanych działań inwestycyjnych. W wydarzeniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

 

Tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce – Leszczynach

 

Wartość projektu: 14 377 364,51 zł

Wartość dofinansowania: 10 956 996,85 zł

 

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest podłączenie 32 zabytkowych budynków do sieci ciepłowniczej (wykonanie instalacji c.o. wraz węzłami cieplnymi) wraz z termomodernizacją. W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja CO2 na poziomie 61,24%, PM10 na poziomie 98,44% oraz oszczędność energetyczna na poziomie 61,30% dla energii końcowej.

Szczegółowy zakres projektu:

  • Zabudowa nowego systemu grzewczego opartego o ciepło sieciowe, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz adaptacja pomieszczeń na węzeł cieplny.
  • Wymiana opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynków na energooszczędne.
  • Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych strychów poprzez przyklejenie wełny mineralnej.
  • Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym poprzez ułożenie wełny mineralnej z częściowym wykonaniem podłogi.
  • Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą poprzez przymocowanie do stropu wełny mineralnej.
  • Wymiana drewnianych okien klatek schodowych, mieszkań, piwnic i strychów na okna drewniane. Okna wyposażone w nawiewniki okienne ciśnieniowe.
  • Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi drewniane.
  • Renowacja i naprawy zewnętrznych elementów architektonicznych.
  • W obiekcie przy ul. Mickiewicza 10 planowane jest zastosowanie OZE poprzez zabudowę pompy ciepła c.w.u.

Cel projektu:

Głównym i bezpośrednim celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu i zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w sektorze mieszkalnictwa komunalnego poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przewiduje się likwidację pieców kaflowych opalanych paliwem stałym
i przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Likwidacja pieców opalanych paliwem stałym znacznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w szczególności pyłu PM10 – o ponad 98%, zaś emisji CO2 na poziomie 61,24%.

Projekt obejmuje budynki w następujących lokalizacjach:

Hallera 1, Hallera 2, Hallera 3, Hallera 4, Hallera 5, Hallera 6, Hallera 7, Hallera 8, Hallera 9, Hallera 10, Hallera 11

Kombatantów 1, Kombatantów 2, Kombatantów 3, Kombatantów 4, Kombatantów 5, Kombatantów 6, Kombatantów 7, Kombatantów 9

Mickiewicza 1, Mickiewicza 4, Mickiewicza 5, Mickiewicza 6, Mickiewicza 7, Mickiewicza 8, Mickiewicza 9, Mickiewicza 10, Mickiewicza 11

Szkolna 1

Wolności 5, Wolności 7, Wolności 9.

Efekty projektu:

Szacowany roczny spadek emisji CO2 – 1680 t/rok

Stopień redukcji PM 10 – 16,01203 t/rok

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 32 szt.

Liczba gospodarstw domowych objętych projektem – 205.

 

Realizacja nastąpi po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i potrwa około dwóch lat.