Konferencja “Odwiedź zabytkowe osiedle familoków w Czerwionce!”

Marek_Swoboda_Fotografia-10_Familoki„Odwiedź zabytkowe osiedle familoków w Czerwionce!” – pod takim hasłem 26 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce odbyła się konferencja poświęcona edukacji regionalnej w szkołach i przedszkolach zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku, Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce oraz Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Spotkanie stanowiło okazję do prezentacji zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce – przedstawienia jego przeszłości i teraźniejszości, promocji rodowitej tradycji, wymiany doświadczeń, prezentacji talentów uczniów.

Konferencję otworzył – nawiązując do historii familoków – burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski, następnie głos zabrała Sylwia Bloch – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku, dziękując za współpracę organizatorom konferencji, a także zachęcając nauczycieli do klubu regionalisty i poszukiwania różnych inspiracji w doskonaleniu swej metodycznej wiedzy. Małgorzata Marciniak – dyrektor Zezpołu Szkół nr 3, witając gości i prelegentów zebranych w CKE, wyraziła przekonanie, że zaproponowane referaty, przygotowane materiały oraz prezentacje posłużą promocji regionu, ale również staną się zachętą do odwiedzenia zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce.

Organizatorzy konferencji podkreślali, że chodziło im o zaproszenie gości właśnie do Czerwionki, bo tu „zwiedzający może spotkać wszystko, co śląskie z zadrzewionymi hałdami, pomnikowymi drzewami, oświatowymi tradycjami, legendarnym zbójnikiem, drewnianymi kościołami i atmosferą dawnych familoków, nad którymi opiekę roztoczył konserwator zabytków, a duch Wilusia czuwa nad nimi dniem i nocą”.

Podczas konferencji spotkali się nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, miłośnicy i pasjonaci edukacji regionalnej z terenu Czerwionki–Leszczyn, Zabrza, Rybnika, Żor. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny Wiesław Janiszewski; zastępca burmistrza Andrzej Raudner; pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik; przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stefania Szyp; przewodnicząca Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Jolanta Szejka; dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska; naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok; naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz.

Różne aspekty familokowego życia prezentowali w swych wystąpieniach prelegenci – mieszkańcy gminy, pasjonaci historii, miłośnicy Śląska.
O zabytkowym osiedlu patronackim – budowie i promocji marki miejsca – prezentację przedstawiła Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta, Anna Gudzik – nauczycielka historii i języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 (autorka publikacji o tematyce regionalnej i historycznej wygłosiła referat: „Kolonie robotnicze na Śląsku. Osiedle patronackie kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce”), Marian Uherek – dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, autor książki „Spacerkiem po ulicach naszego miasta” (opowiedział zebranym o rewitalizacji familoków i ich wartościach urbanistycznych; metodyczne wskazówki zawierały kolejne prezentacje).
„Skąd pochodzę? Kim jestem? Dokąd zmierzam?” – to tytuł prezentacji opracowanej przez Aleksandrę Chudzik – pełnomocnik burmistrza do spraw społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Podczas swego wystąpienia Aleksandra Chudzik wspominała o publikacji stworzonej dwa lata temu przez grupę nauczycieli pasjonatów edukacji regionalnej przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Rybniku. Pracami tego zespołu kierował wówczas Jacek Wowra – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanowicach. Wszyscy obecni na konferencji nauczyciele otrzymali tę publikację, która zawiera ciekawe scenariusze zajęć i prace uczniów.
Ostatnią prelegentką była Małgorzata Pyszny, która w prezentacji „Edukacja regionalna w szkole i przedszkolu pragnęła zaprezentować swe uwagi i propozycje metodyczne opracowane na podstawie swych doświadczeń pedagogicznych i metodycznych”.
Prezentowane referaty przeplatane były pokazami zdjęć i filmów opracowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 .

Ponieważ na familokach nigdy nie mogło zabraknąć humoru i zabawy, dlatego organizatorzy konferencji zadbali również o występy artystyczne. Swe talenty ukazali wychowankowie Anny Jędrzejak i Małgorzaty Pyszny: Natalia Gierlich (SP 8), Zuzanna Okseniuk(SP 8), Klaudyna Siwek (ZS 3), Karol Bociek, Anna Wencel, Martyna Żółkiewicz, Dominika Szłapka, Weronika Strzelczyk (ZS 3).

Dalsza część konferencji miała charakter mniej oficjalny: uczestnicy odbyli spacer ulicami familoków, spotkali się w Zespole Szkół nr 3, gdzie zostali ugoszczeni tradycyjnym śląskim obiadem oraz zwiedzili Punkt Informacji Turystycznej przy ulicy Mickiewicza.

Organizatorzy na końcu spotkania wyrazili nadzieję, że choć trochę udało im się zaprezentować atmosferę familokowego życia i elementy rodowitej tradycji, a konferencja stanie się inspiracją do realizacji nowych wspaniałych projektów z zakresu edukacji regionalnej.

konferencja1 konferencja2 konferencja3 konferencja4 konferencja5 konferencja6 konferencja8 konferncja7