Konkurs grantowy – Inicjatywy na Familokach

Plakat incjatywy na familokach dom kultyry+ IL NCKKonkurs grantowy – Inicjatywy na Familokach

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, grupy formalne oraz nieformalne, jak również działaczy lokalnych, do wzięcia udziału w najnowszym projekcie Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Pierwszym etapem projektu „Inicjatywy na Familokach” było przeprowadzenie badania, w którym mieszkańcy mieli możliwość określenia swoich potrzeb kulturalnych, jak też barier, które stoją na ich drodze, by włączyć się w życie kulturalne gminy. W tym celu na terenie gminy została przeprowadzona ankieta, była ona także opublikowana w wersji elektronicznej na www.familoki.com.pl. Ponadto w Izbie Tradycji przy Centrum Informacji Turystycznej odbyły się wywiady fokusowe z wybranymi grupami. Jak również przeprowadzono akcję „w familoku, przy kachloku”, która zachęcała do indywidualnych rozmów przy kawie. Dzięki tym różnorodnym działaniom powstał bogaty w informacje raport, zamieszczony poniżej.

Głównym celem projektu „Inicjatywy na Familokach” jest nawiązanie współpracy z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy chcą we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury zrealizować swój pomysł z zakresu wydarzeń kulturalnych, na obszarze rewitalizacji (Familoki, park Furgoła i inne miejsca wskazane w raporcie).

Wnioski w ramach projektu „Inicjatywy na Familokach” mogą zgłaszać mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe oraz wszelkie grupy nieformalne. Każdy może złożyć jeden projekt a maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie to 7 tysięcy złotych.

Projekty należy przesłać formie papierowej na adres Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach ul. 3-maja 36A lub złożyć osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. A. Mickiewicza 10 w godzinach otwarcia lub elektronicznie na adres: biuro@familoki.com.pl

Ważne terminy:

  • Zgłaszanie inicjatyw: od 1 czerwca 2017 do 19 czerwca 2017
  • Ogłoszenie wyników: do 10 lipca 2017 na stronie www.familoki.com.pl oraz na profilu FB Familoków oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
  • Realizacja zwycięskich projektów: od 1 sierpnia 2017 do 20 listopada 2017

Przed złożeniem projektu zachęcamy do skorzystania z konsultacji z koordynatorkami projektu w Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. A. Mickiewicza 10 Czerwionka.

Link do regulaminu: http://bit.ly/2qJmNWY

Link do formularza: http://bit.ly/2qJhU0n

Link do raportu i wyników badania: http://bit.ly/2swlBTB