Konkurs Podróżuj Szlakiem – odwiedź obiekty na Szlaku Zabytków Techniki

180-155-2-0-ffffffffChcesz poznać fascynującą historię regionu, w którym bije przemysłowe serce Polski? Wybierz się w podróż Szlakiem Zabytków Techniki województwa śląskiego i weź udział w konkursie. Zdobądź bezpłatne gadżety.

Od 1 września 2017 roku rusza kolejna edycja konkursu pieczątkowego „Podróżuj Szlakiem Zabytków Techniki”. To propozycja dla tych, którzy lubią aktywnie poznawać przemysłowe dziedzictwo regionu. Do dyspozycji są 42 obiekty Szlaku, a teraz dodatkowa motywacja.

Zwiedź co najmniej 10 obiektów na Szlaku. W każdym z nich poproś o przybicie pieczątki w na specjalnej ulotce dostępnej niżej. Po zebraniu 10 pieczątek ulotkę prześlij na adres organizatora konkursu, a po kilkunastu dniach ciesz się z bezpłatnego zestawu unikatowych industrialnych gadżetów. Konkurs trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Ulotkę należy przesłać na adres:ulotka grafika na strone3

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Kultury
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
z dopiskiem “Konkurs Podróżuj po Szlaku”

Odkrywaj, zwiedzaj, poznawaj i baw się dobrze!

REGULAMIN KONKURSU “PODRÓŻUJ SZLAKIEM”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Województwo Śląskie, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Kultury, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46.
3. Adres e-mail, poprzez który Organizator udziela informacji na temat konkursu: konkurs@zabytkitechniki.pl.
4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zabytkitechniki.pl.

§ 2. CELE

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców regionu i turystów do skorzystania z oferty obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i do czynnego zwiedzania regionu.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs „Podróżuj Szlakiem Zabytków Techniki”, zwany również Konkursem „Podróżuj Szlakiem”, organizowany jest w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Konkurs polega na zebraniu co najmniej 10 pieczątek obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego w wyznaczonym miejscu na specjalnej ulotce promocyjnej „Podróżuj Szlakiem”.
3. Lista obiektów, które biorą udział w konkursie oraz miejsc, w których można uzyskać pieczątkę do ulotki promocyjnej „Podróżuj Szlakiem” jest następująca:

1) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej (oddział Muzeum – Stara Fabryka), Plac Żwirki i Wigury 8 – kasa biletowa,
2) Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, ul. Kosynierów 30, Bytom – portiernia,
3) Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, ul. M. Reja, Bytom – u obsługi obiektu,
4) Wieża Wyciągowa Szybu „Prezydent” wraz z kompleksem „Sztygarka”, ul. Piotra Skargi 34 a/d, Chorzów – recepcja,
5) Browar Zamkowy CIESZYN, ul. Dojazdowa 2 (wejście od strony Wzgórza Zamkowego), Cieszyn – u przewodnika,
6) Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, ul. Dehnelów 45 (teren byłej KWK Saturn), Czeladź – recepcja,
7) Familoki, ul. A. Mickiewicza 10, Czerwionka-Leszczyny – Centrum Informacji Turystycznej,
8) Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50, Cieszyn – kasa biletowa,
9) Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park im S. Staszica, Częstochowa – kasa biletowa,
10) Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120, Częstochowa – recepcja,
11) Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68, Częstochowa – kasa biletowa,
12) Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69, Dąbrowa Górnicza – kasa biletowa,
13) Muzeum Techniki Sanitarnej, ul. Edisona 16, Gliwice – u przewodnika,
14) Muzeum w Gliwicach – Oddział Odlewnictwa Artystycznego, ul. Bojkowska 37, Gliwice – kasa biletowa,
15) Radiostacja Gliwice, ul. Tarnogórska 129, Gliwice – kasa biletowa,
16) Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada”, ul. Bytomska 6, Karchowice – biuro kierownika ZSW,
17) Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice – biuro Galerii,
18) Fabryka Porcelany, ul. Porcelanowa 23, Katowice – sklep “Salon w Fabryce”, budynek A4,
19) Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, ul. 11 Listopada 50 (wjazd od ulicy Roździeńskiej 25) – kasa biletowa,
20) Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice – budynek stolarni,
21) Osiedle Giszowiec, plac pod Lipami 1, 3-3a, Katowice – Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, portiernia,
22) Osiedle Nikiszowiec, Muzeum Historii Katowic, ul. Rymarska 4, Katowice – punkt informacji turystycznej,
23) Muzeum Energetyki, ul. Wyzwolenia 30, Łaziska Górne – kasa biletowa,
24) Centralne Muzeum Pożarnictwa, ul. Stadionowa 7a, Mysłowice – kasa biletowa,
25) Muzeum Prasy Śląskiej im. W. Korfantego, ul Piastowska 26, Pszczyna – kasa biletowa,
26) Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, ul. Z. Nałkowskiej 5, Radzionków – kasa biletowa,
27) Kolonia Robotnicza „Ficinus”, ul. Kubiny, Ruda Śląska – pieczątka dostępna w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, 41-709 Ruda Śląska – Nowy Bytom, plac Jana Pawła II 6, pokój 325 (pn-śr – 8:00 – 16:00, czw – 8:00 – 18:00, pt – 8:00 – 14:00) oraz w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Pawła Kubiny 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00,
28) Kolej Wąskotorowa w Rudach, ul. Szkolna 1, Rudy – kasa biletowa,
29) Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Mościckiego 3, Rybnik-Niewiadom – portiernia,
30) Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, Siemianowice Śląskie – kasa biletowa,
31) Wieże KWK Polska, ul. Wojska Polskiego 16d, Świętochłowice – kasa biletowa,
32) Zabytkowa Kopalnia Srebra, ul. Szczęść Boże 52, Tarnowskie Góry – kasa biletowa,
33) Sztolnia Czarnego Pstrąga, ul. Śniadeckiego, Tarnowskie Góry – kasa biletowa,
34) Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, ul Mikołowska 5, Tychy – recepcja muzeum,
35) Browar Obywatelski, ul. Browarowa 7, Tychy – recepcja,
36) Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, ul. Hutnicza 3, Ustroń – kasa biletowa,
37) Sztolnia Królowa Luiza, ul. Wolności 410, Zabrze – biuro ochrony, szczegółowe informacje u przewodnika,
38) Sztolnia Królowa Luiza – Kopalnia, ul. Sienkiewicza 43 410, Zabrze – recepcja,
39) Szyb Maciej, ul. Srebrna 6, Zabrze – biuro obsługi turystów,
40) Kopalnia GUIDO, ul. 3 maja 93, Zabrze – kasa biletowa,
41) Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł, ul. Ofiar Katynia 5, Żarki – recepcja muzeum,
42) Muzeum Browaru ŻYWIEC, ul. Browarna 88, Żywiec – kasa biletowa.
4. Dokładne dane teleadresowe oraz godziny otwarcia punktów, w których można zdobyć pieczątkę, znajdują się na stronie internetowej www.zabytkitechniki.pl w zakładce „Konkurs”.
5. Lokalizacje miejsc, w których można uzyskać pieczątkę do ulotki promocyjnej „Podróżuj Szlakiem”, mogą ulec zmianie, o czym organizator każdorazowo informować będzie na stronie internetowej www.zabytkitechniki.pl w zakładce „Konkurs”.
6. Ulotkę „Podróżuj Szlakiem” można otrzymać w punktach, biorących udział w konkursie, w biurze Organizatora oraz pobrać ze strony internetowej www.zabytkitechniki.pl w zakładce „Konkurs”.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych.
2. Każdy uczestnik konkursu posiada swoją ulotkę „Podróżuj Szlakiem”, która uprawnia go do udziału w konkursie. Tylne strony ulotki „Podróżuj Szlakiem” po wypełnieniu pieczątkami stanowią kupon konkursowy. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą dołączyć do kuponu pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie oryginału ulotki „Podróżuj Szlakiem” z przybitymi minimum dziesięcioma (10) pieczątkami uzyskanymi po zwiedzeniu obiektu SZT lub udziału w wydarzeniu organizowanym przez obiekt wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.
4. Kupon konkursowy należy przesłać listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Kultury, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem „Konkurs Podróżuj Szlakiem” w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do odwołania.
5. Nagrodą w konkursie są gadżety Szlaku Zabytków Techniki. Ilość nagród jest ograniczona.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przyznania nagród w Konkursie.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, co jednak jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.471).
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. 1 września 2017 roku i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do 31 grudnia 2019 roku.