Nowe lipy ozdobią ulicę Słowackiego

Przy ul. Słowackiego, na terenie zabytkowego osiedla Familoków, trwa nasadzanie drzew. Zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą wycinki rosnących tu wcześniej lip, na ich miejsce mają zostać nasadzone nowe drzewa.

Powodem usunięcia drzew rosnących wcześniej w tym miejscu była kolizja z zabudowaniami oraz infrastrukturą drogową i techniczną, a także zły stan fitosanitarny roślin.

Pracownicy służb zieleni w ZDISK-u zasadzą dziś 26 drzew gatunku lipa drobnolistna odmiana „Rancho” w biegu ulicy, w układzie alejowym, uzupełnią także kompozycje zieleni przy ul. Szkolnej.

Na terenie całej gminy trwają także jesienne nasadzenia kwiatów.