Konkurs plastyczny – Familoki-miasto-ogród. Wyniki

7Protokół

z posiedzenia Komisji konkursowej

rozpatrującej prace złożone w ramach konkursu

plastycznego

„Familoki – Miasto-Ogród”

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

 1. W terminie regulaminowym, tj. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.30, do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wpłynęło 67 prac plastycznych biorących udział w konkursie plastycznym pn.: „Familoki – Miasto – Ogród”.

 1. W kategorii I – przedszkola – złożono 27 prac :

  1. Zuzanna Piekarek – Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

  2. Wojciech Trunk – Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Oliwia Oczadły – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  4. Agata Steuer – Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

  5. Igor Piątek – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  6. Martyna Moćko – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  7. praca zbiorowa: Przedszkole Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

– Aleksander Szymik

– Dorota Szubert

– Mikołaj Albrecht

– Julia Szeliga

  1. Iwona Bednarz – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  2. Błażej Brejza – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Patrycja Wąsiewska – Przedszkole nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

  4. Oliwia Brząkalik – Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

  5. Anna Niedobecka – Prezdszkole Nr 1 Czerwionce-Leszczynach

  6. Mateusz Kliczak – Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

  7. Magdalena Bartnik – Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

  8. Maciej Mącznik – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  9. Julia Parzych – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  10. Magdalena Ledwoń – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  11. Michał Markiewicz – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  12. Kesja Pręgowska – Przedszkole nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  13. Agata Pietrzyk – Przedszkole nr 10 w czerwionce-Leszczynach

  14. Wiktor Pęziński – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  15. Zuzanna Michalak – Przedszkole Nr 10 w czerwionce-Leszczynach

  16. Aleksandra Stachowicz – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  17. Zofia Młynarczyk – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  18. Zuzanna Ksepko – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  19. Zofia Prostacka – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  20. praca zbiorowa – grupa „Jeżyki” Przedszkole w Suminie

 1. W kategorii II – szkoły podstawowe klasy I-III – złożono 18 prac:

  1. Szymon Kosiński – Zespół Szkół Nr 3w Czerwionce-Leszczynach

  2. Oliwia Brandys – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Julia Kępa – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  4. Kinga Michalska – Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

  5. Magdalena Polok – Szkoła Podstawowa w Palowicach

  6. praca zbiorowa – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach:

– Zuzanna Marszałek – kl. I

– Miłosz Marszałek – kl. IV

  1. Maja Augustyn – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  2. Emilia Garbacz – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Amelia Sładkowska – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  4. Wiktoria Szczekała – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  5. Maksymilian Garbacz – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  6. Szymon Kosiński – Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  7. Marcin Żemła – Szkołą Podstawowa w Przegędzy

  8. Zofia Dubis – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczyanch

  9. Emilia Knopik – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  10. Milena Kozik – Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

  11. Justyna Kosińska – Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

  12. Nadia Jarosz – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

 1. W kategorii III – szkoły podstawowe klasy IV-VI – złożono 22 prace:

  1. Natalia Bończyk – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  2. Alicja Piskorz – Zespół Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Julia Woźniak – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  4. Kinga Zgryźniak – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  5. Weronika Lanuszny – POPP przy Szkole Podstawowej w Palowicach

  6. Agata Kania – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  7. Kamila Sobczak – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  8. Paweł Bończyk – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  9. Monika Rotkegel – Szkołą Podstawowa w Przegędzy

  10. Martyna Piecha – POPP przyz Szkole Podstawowej w Palowicach

  11. Karolina Gromek – Szkoła Podstawowa Nr 3

  12. Klaudia Plaszczyk – POPP przy Szkole Podstawowej w Palowicach

  13. Marta Hellwig – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  14. Anna Breguła – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  15. Julia Radecka – szkoła Podstawowa w Przegędzy

  16. Mateusz Komor – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  17. Wojciech Sonek – Zespół Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

  18. Angelika Piwowarska – POPP przy Szkole Podstawowej w w Palowicach

  19. Karolina Chećko – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  20. Natalia Żemła – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  21. Klaudia Witek – Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

  22. Jakub Piasecki – Zespół Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

 1. W dniu 25 sierpnia 2015 r. Komisja konkursowa w składzie:

– Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

– Cecylia Grzybek – naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia,

– Andrzej Wącirz – naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

– Hanna Piórecka – Nowak – rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny,

– Janusz Lukaszczyk – grafik, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

dokonała kwalifikacji do oceny oraz samej oceny nadesłanych prac.

 1. Decyzją Komisji przyznano następujące nagrody główne:

– w kategorii I – przedszkola:

 1. Agata Steuer – Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

 2. Igor Piątek – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

 3. Martyna Moćko – Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

– w kategorii II – szkoły podstawowe – klasy I-III:

 1. Kinga Michalska – Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

 2. Magdalena Polok – Szkoła Podstawowa w Palowicach

– w kategorii III – szkoły podstawowe – klasy IV-VI:

 1. Kinga Zgryźniak – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

 2. Weronika Lanuszny – POPP przy Szkole Podstawowej w Palowicach

 1. Komisja przyznała następujące wyróżnienia.

– w kategorii I – przedszkola:

 1. Zuzanna Piekarek – Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

 2. Wojciech Trunk – Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

 3. Oliwia Oczadły – Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

– w kategorii II – szkoły podstawowe – klasy I-III:

  1. Szymon Kosiński – Zespół Szkół Nr 3w Czerwionce-Leszczynach

  2. Oliwia Brandys – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Julia Kępa – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

– w kategorii III – szkoły podstawowe – klasy IV-VI:

  1. Natalia Bończyk – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  2. Alicja Piskorz – Zespół Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Julia Woźniak – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

 1. Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla autorów prac przestrzennych:

  1. praca zbiorowa: Przedszkole Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

– Aleksander Szymik

– Dorota Szubert

– Mikołaj Albrecht

– Julia Szeliga

  1. praca zbiorowa – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach:

– Zuzanna Marszałek – kl. I

– Miłosz Marszałek – kl. IV

  1. Maja Augustyn – Szkoła Podstawowa w Przegędzy

  2. Nadia Jarosz – Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Jakub Piasecki – Zespół Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Autorom złożonych prac konkursowych oraz ich rodzicom i opiekunom serdecznie gratulujemy.

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowane zostały atrakcyjne nagrody. Wręczenie upominków zaplanowane jest na drugą połowę września. O szczegółach wydarzenia będziemy informować na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl