Centrum Edukacji Obywatelskiej wyróżnia “Szkołę wśród familoków”

1Z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie napłynęły kolejne dobre wieści dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 3. Projekt „ Szkoła wśród familoków” zyskał uznanie komisji konkursowej i bardzo wysoką punktację w skali kraju.

“Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole” to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”, są to zajęcia teatralne, filmowe, fotograficzne.

„Na projekt zgłoszony przez ZS 3 do programu CEO “Kulthurra!” składa się szereg różnorodnych innowacyjnych działań podejmowanych przez szkolę: quest spacerowy – Familoki Tour, opracowanie i wydanie folderu, udział w INDUSTRIADZIE, przygotowanie wystawy zdjęć, przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, przygotowanie imprez środowiskowych zakończonych uroczystością stulecia szkoły” – wyjaśnia Małgorzata Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.

Dzięki wyróżnieniu uczniowie i nauczyciele szkoły zostali zaproszeni do udziału w kursie e-coachingowym. Doświadczeni mentorzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej wspierać  będą gimnazjalistów w realizacji projektów szkolnych. Wszelakie działania szkoły w ramach projektu będą promowane przez CEO, a uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach twórczych. Szkoła otrzyma również szereg materiałów dotyczących pracy metodą projektów.

CEO przysłało również zaproszenie na Art Camp do Warszawy poświęcony nowym trendom w edukacji kulturalnej.