Podsumowanie projektu “Inicjatywy na Familokach”

Inicjatywy-na-Familokach-02-21 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Inicjatywy na Familokach”, realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt był podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmował diagnozę mieszkańców, która określiła ich potrzeby kulturalne. Natomiast podczas drugiej części zadania zostały zrealizowane inicjatywy, których pomysłodawcami byli mieszkańcy.

Pierwszy etap projektu – diagnoza mieszkańców oraz konkurs grantowy rozpoczął się 20 lutego i potrwał do 30 czerwca. Podczas diagnozy mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn odpowiadali na następujące pytania:

  • jaka jest oferta kulturalna na terenie Czerwionki-Leszczyn?
  • jaka jest dostępność oferty kulturalnej dla mieszkańców?
  • czy na terenie Czerwionki-Leszczyn występują bariery w dostępie do oferty kulturalnej?
  • czy na terenie Czerwionki-Leszczyn funkcjonują lokalni liderzy, mający wpływ na ofertę kulturalną miasta?
  • jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do Miejskiego Ośrodka Kultury?

Oprócz tego odbyły się spotkania i spacery badawcze, w których uczestniczyli mieszkańcy osiedla, przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, instytucji kultury, nauczyciele, lokalni twórcy i liderzy. Dzięki przeprowadzeniu diagnozy, w konkursie grantowym wyłoniono cztery inicjatywy, które zrealizowano na terenie osiedla Familoków w okresie od 1 sierpnia do 20 listopada. Były to: Jak to się kiedyś robiło? (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, autor Leszek Szejka), Dzień sąsiada (Warsztat Terapii Zajęciowej), Czwartkowe popołudnia na Familokach (Stowarzyszenie Pomocy Feniks) oraz Tam gdzie skarb Twój… (Rafał Mutz) Wtorkowe spotkanie było również momentem podsumowania ostatniej inicjatywy – projektu multimedialno-muzycznego „Tam gdzie skarb Twój…” oraz premiery filmu będącego jej efektem.

„Cieszę się, możemy podziwiać efekty pracy zaangażowanych osób z naszej gminy. To działania, które promują Czerwionkę-Leszczyny i jej urokliwe zakątki. W szeroko rozumianej rewitalizacji osiedla Familoków postawiliśmy sobie trzy cele: po pierwsze – ocalić to wyjątkowe miejsce od zapomnienia, po drugie – zaprezentować je szerokiej publiczności i zachęcić ludzi z całej Polski do podziwiania ich, oraz po trzecie – stworzyć miejsce, w którym bardzo dobrze będą czuli się mieszkańcy. Projekty takie jak podsumowane dzisiaj „Inicjatywy na Familokach” w niesamowity sposób realizują wszystkie te założenia” – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, gratulując koordynatorce projektu, Klaudii Szostok oraz wszystkim osobom, które włączyły się w działania na Familokach . Do gratulacji przyłączył się również Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda. Wspólnie wręczyli oni podziękowania na ręce osób, w szczególny sposób zaangażowanych w realizację projektu.

Przedsięwzięcie „Inicjatywy na Familokach” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”

Żródło: www.czerwionka-leszczyny.pl

 

Inicjatywy-na-Familokach-00- Inicjatywy-na-Familokach-01- Inicjatywy-na-Familokach-02- Inicjatywy-na-Familokach-03- Inicjatywy-na-Familokach-04- Inicjatywy-na-Familokach-05- Inicjatywy-na-Familokach-06- Inicjatywy-na-Familokach-07- Inicjatywy-na-Familokach-08- Inicjatywy-na-Familokach-09- Inicjatywy-na-Familokach-10- Inicjatywy-na-Familokach-11- Inicjatywy-na-Familokach-12- Inicjatywy-na-Familokach-13- Inicjatywy-na-Familokach-14- Inicjatywy-na-Familokach-15- Inicjatywy-na-Familokach-16- Inicjatywy-na-Familokach-17- Inicjatywy-na-Familokach-18-