Tradycja rozkWITA!

6„Familoki-miasto-ogród” to nowy projekt promocji zabytkowego osiedla patronackiego w Czerwionce. Celem działań jest zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze miejsca, odwołanie się do koncepcji miasta-ogrodu, zgodnie z którą zaprojektowano osiedle i troski pierwszych mieszkańców o estetykę zagospodarowania terenów zielonych.

Osiedle i jego dziedzictwo promuje już nietuzinkowy gadżet, opracowany w ramach projektu – saszetka z nasionami kwiatów.

„Familoki wraz z otaczającą je roślinnością to nasze wspólne dziedzictwo. Chcielibyśmy zachęcić do troski o nie i starań, by kolejne pokolenia mogły się cieszyć urodą tego miejsca” – mówią pomysłodawcy i realizatorzy projektu – pracownicy Biura Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Ekologii i Zdrowia, Zarządu Dróg i Służb Komunalnych oraz rzecznik prasowa UGiM.

W specjalnie zaprojektowanej saszetce, opatrzonej logo osiedla familoków, znajdują się nasiona kwiatów. Na opakowaniu, nawiązującym do przyjętej linii graficznej promocji osiedla, widnieje hasło Tradycja rozkWITA! To odwołanie do hasła promocyjnego familoków – Tradycja rodoWITA! Saszetka z nasionami dystrybuowana jest wraz z innymi materiałami promocyjnymi osiedla, można ją także odebrać w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Mickiewicza 10 (czynny od wtorku do piątku w godz. 10-17, w soboty i niedziele w godz. 10-16).

Zgodnie z koncepcją miasta-ogrodu, celem działań urbanistycznych było podniesienie jakości życia miejskiego poprzez połączenie udogodnień cywilizacyjnych z przyjemnościami życia na wsi oraz zapewnienie ludziom, przyjeżdżającym do pracy w kopalni najczęściej ze wsi, optymalnych warunków życia w zdrowiu, spokoju i harmonii. Dla urozmaicenia wyglądu osiedla, założono ogródki kwiatowe, warzywne, zasadzono drzewa owocowe, utworzono liczne zieleńce, służące jako skwery oraz place zabaw dla dzieci. Obok willi dyrektora założono okazały park. Ulice obsadzono licznie drzewami.

W trosce o unikatowe dziedzictwo miejsca, Gmina prowadzi działania rewitalizacyjne, dzięki którym osiedle pięknieje. Liczne inicjatywy podejmują także sami mieszkańcy zabytkowych budynków.

Ich zaangażowanie i troska zostały docenione m.in. poprzez zorganizowany przez Gminę także w ramach projektu „Familoki-miasto-ogród” konkurs na najpiękniejszą rabatkę i najpiękniej ukwiecone okno.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Cecylia Grzybek – naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia,
 • Andrzej Wącirz – naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Hanna Piórecka–Nowak – rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny,
 • Waldemar Walento – kierownik służby zieleni Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach

dokonała oględzin ogródków oraz okien zgłoszonych do konkursu.

Decyzją Komisji przyznano 6 równorzędnych nagród w kategorii I – ogródki przydomowe. Nagrody otrzymali:

 • Wioletta Buchta
 • Antoni Brauner
 • Agnieszka Pokusińska
 • Barbara Zelek
 • Jarosław Tkocz
 • Baszak Anna

Komisja przyznała w kategorii  – ogródki przydomowe – 4 wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

 • Robert Romański
 • Teresa i Jerzy Grajner
 • Joanna Dwulat
 • Stefania Makowska

W kategorii – ukwiecone okna – decyzją Komisji nie przyznano nagród głównych, lecz wszystkim przystępującym do konkursu przyznano wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

 • Kazimiera Makowska
 • Sławomir Oczadły
 • Teresa Jerzy Grajner
 • Sylwia Paszenda / Agnieszka Snopek
 • Jarosław Tkocz
 • Maria Chrobok

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.