Spotkania historyczne “W powstańczym zrywie”

PZ-plakat “Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.” – Tytus Liwiusz

Niewiele osób pamięta o czasach, które zadecydowały o naszym losie, losie Ślązaków. Mowa tutaj oczywiście o Powstaniach Śląskich, które miały miejsce na początku XX wieku. Działania powstańcze toczyły się także w naszej gminie. Projekt “W powstańczym Zrywie” powstał z myślą, by przybliżyć nam ten okres w dziejach Polski.

Zadaniem przewodnim projektu jest przedstawienie Powstań Śląskich w innowacyjny sposób. Natomiast jego głównym celem jest przybliżenie wydarzeń, które miały miejsce w naszej gminie, w latach 1919-1921. W ramach inicjatywy powstaną dwie ścieżki edukacyjne o charakterze geocatchingowym oraz odbędzie się cykl spotkań historycznych nawiązujący do XX-wiecznej historii gminy. Dokładniejsze poznanie losów przodków, które wydarzyły się na początku ubiegłego stulecia, pozwoli uczestnikom projektu na pogłębienie wiedzy o naszej lokalnej historii.

Czym jest geocaching? Sama nazwa jest zlepkiem dwóch słów: geo (ziemia) i odnosi się do globalnego zasięgu zabawy, natomiast catche w języku angielskim oznacza skrytkę, kryjówkę, schowek i nawiązuje do skarbów ukrywanych w dawnych czasach przez piratów, złodziei i uciekinierów. Celem gry jest zlokalizowanie wyznaczonego miejsca za pomocą współrzędnych geograficznych i nawigacji satelitarnej. Uczestnikami zabawy mogą stać się wszyscy posiadacze urządzeń z GPS-em. W ramach zadania, na terenie gminy, powstaną 2 ścieżki tematyczne. Lokalizacja miejsc, w których zostaną ukryte paczki będzie ściśle związana z powstaniami. W skrzynkach znajdą się takie materiały, jak: dziennik odwiedzin, do którego będą wpisywać się kolejni znalazcy oraz upominki z motywem przewodnim, na wymianę. Pojawią się również historyczne zagadki pozwalające odkryć w sobie detektywistyczno-naukową żyłkę. Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie mieszkańców gminy, jak i inne osoby, do odwiedzenia miejsc o dużej wartości historycznej dla naszej społeczności.

Tematy i daty spotkań:

➦ 29 września – Klub Kultury (OSP BEŁK)
Co z tym Śląskiem? Górny Śląsk w latach 1918-1922

➦ 6 października – Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach
Wojna o głosy – polska i niemiecka #propaganda plebiscytowa.

➦ 20 października – Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach
Wydarzenia powstań śląskich na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny w latach 1919-1922.

➦ 27 październik – Klub Kultury (OSP Bełk)
Alianci, powstańcy i selbschutze- niektóre militarne aspekty Powstań Śląskich.

Spotkania odbędą się w godzinach 10.00 – 12.00

ZAPISY – stowarzyszeniebelk@gmail.com

Tytuł: #Zryw

W treści:
– imię i nazwisko
– numer kontaktowy
– data spotkania

Projekt “W powstańczym zrywie” jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Fundusz Lokalny “Ramża” oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.