Zapraszamy do miasta-ogrodu

familoki2013-3Familoki-miasto-ogród to nowy projekt promocji zabytkowego osiedla w Czerwionce. Celem działań jest zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze miejsca, odwołanie się do koncepcji miasta-ogrodu, zgodnie z którą zaprojektowano osiedle i troski pierwszych mieszkańców o estetykę zagospodarowania terenów zielonych.

„Familoki wraz z otaczającą je roślinnością to nasze wspólne dziedzictwo. Chcielibyśmy zachęcić do troski o nie i starań, by kolejne pokolenia mogły się cieszyć urodą tego miejsca” – mówią pomysłodawcy i realizatorzy projektu – pracownicy Biura Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Ekologii i Zdrowia, Zarządu Dróg i Służb Komunalnych oraz rzecznik prasowa UGiM.

Brak świadomości na temat bogactwa najbliższego środowiska przyczynia się do wielu dewastacji, głównie przez młodych mieszkańców. Gmina poprzez przykład dobrych wzorców chce zachęcić mieszkańców wszystkich budynków do troski o estetykę przestrzeni osiedla podnoszonej przez aranżację zieleni.

Zespół budynków wraz z otaczającą zielenią podlega ochronie konserwatora zabytków. Osiedle jest jedną z najlepiej zachowanych i najcenniejszych kolonii tego typu na Górnym Śląsku, posiada także znaczne walory w skali kraju. Zostało zaprojektowane jako fuzja koncepcji miasta idealnego oraz miasta-ogrodu. Projektanci osiedla ogromną rolę przywiązali do aranżacji okalającej zieleni.

Zgodnie z koncepcją miasta-ogrodu celem działań było podniesienie jakości życia miejskiego poprzez połączenie udogodnień cywilizacyjnych z przyjemnościami życia na wsi oraz zapewnienie ludziom (przyjeżdżającym do pracy w kopalni najczęściej ze wsi) optymalnych warunków życia w zdrowiu, spokoju i harmonii. Dla urozmaicenia wyglądu osiedla, założono ogródki kwiatowe, warzywne, zasadzono drzewa owocowe, utworzono liczne zieleńce, służące jako skwery oraz place zabaw dla dzieci. Obok willi dyrektora założono okazały park. Ulice obsadzono licznie drzewami.

Na ulicy Słowackiego i Kombatantów powstała aleja lipowa, na ul. Mickiewicza i Hallera aleja robiniowa, natomiast na ulicy Wolności aleja jarzębinowa. Pojedyncze okazałe buki, dęby i kasztanowce występują na ul. Szkolnej. Różne gatunki liściaste wierzby i brzozy występują także na ul. Kombatantów.

Szczególną uwagę zwraca nasadzenie na ulicy Wolności. W 1996 roku rosło tam ponad 100 drzew, w tym 95 jarzębów pospolitych. Obwody najgrubszych sięgały 90 cm. Do czerwca 2007 roku przetrwało zaledwie 39 jarzębów pospolitych oraz 7 jarzębów szwedzkich. To wyjątkowe nasadzenie nie ma odpowiednika w regionie. Jarząb szwedzki to roślina objęta na stanowiskach naturalnych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin to gatunek zagrożony.

W trosce o unikatowe dziedzictwo postindustrialne Gmina prowadzi działania rewitalizacyjne. Równolegle wdrożono rewitalizację infrastrukturalną (poprawa jakości życia mieszkańców oraz utworzenie odpowiedniej infrastruktury dla turystów) oraz rewitalizację społeczną (wzrost odpowiedzialności i zaangażowania mieszkańców osiedla w losy swojej najbliższej okolicy, zachęcenie do współpracy i działania).

Zakładamy, że dzięki najnowszej kampanii wzmocniona zostanie więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, a poznanie bogactwa otaczającego środowiska sprawi, że ludzie zaczną się identyfikować z tym szczególnym miejscem, jakim jest zabytkowe osiedle. Chcemy także promować dobre wzorce, stąd w ramach projektu zaplanowano m.in. konkurs na najpiękniejszą rabatkę i najpiękniej ukwiecone okna.

Głównym celem konkursu jest szerzenie wśród mieszkańców osiedla familoków wiedzy o ekologii i znaczenia ochrony roślin. Celem pośrednim jest rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej troską o otaczające środowisko oraz zachęcenie mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych, co przyczyni się także do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego.

Dziś zgłoszone ogrody i okna oceniała komisja konkursowa w składzie:

  • Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

  • Cecylia Grzybek – naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia;

  • Andrzej Wącirz – naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

  • Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

  • Waldemar Walento, kierownik służby zieleni Zarządu Dróg i Służb Komunalnych
    w Czerwionce-Leszczynach.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć rabatek oraz okien zgłoszonych do udziału w konkursie.

Wyniki konkursu opublikujemy już wkrótce.

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.