znane i nieznane

ZNANE i NIEZNANE

Chociaż zmniejszane są ograniczenia związane z pandemią, w dalszym ciągu nie możemy kontaktować się bezpośrednio z chcącymi odwiedzić Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce, przy ulicy Mickiewicza 10.
To jednak nie przeszkadza nam wirtualnie spotykać się w miejscach znanych i nieznanych.
Do końca każdej niedzieli oczekujemy na Państwa informacje dotyczące miejsca, które w danym tygodniu proponujemy odwiedzić (skąd nazwa, historia, wspomnienia z nim związane, fotografie…)
Co tydzień we wtorki najciekawsza informacja będzie wyróżniona i nagrodzona.
Czekamy również na Państwa propozycje odwiedzin miejsc znanych i nieznanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
Zapraszamy do wspólnej zabawy 😊

ZNANE I NIEZNANE 2
Pieknie wos witom i zaproszom w tym tydniu do odszukanio niestety jeno we swoich wspomnieniach STARZYKA. Starzyk, to nojstarsze i nojrubsze drzewo jakie rosło jeszcze na początku XXI wieku na naszym terenie. Dokładnie rosło na Lipowcu, nazywanej tak części lasu w okolicy skrzyżowanio autostrady A1 z torem kolejowym na trasie Katowice – Rybnik. Nie wszyscy z Wos poradzą od razu zlokalizować to miejsce, beztóż tym, w większości spoza Czerwionki podpowiadom, iż wspomniany Lipowiec to pora hektarów lasu po obu stronach toru pomiędzy osiedlem Karolinka a autostradą A1.
Pierwszy roz ujrzołech to dzieło natury prawie 60 lot tymu. Było to w jedna z lipcowych niedziel. W czasie powrotu z familijnyj wyprawy – oczywiście szłapcugiem – z bełkowskiego odpustu do Czerwionki.
Skręcając z głównej drogi, po przejściu kilkuset metrów śródpolną remizą i przejściu TUNELEM pod torem kolejowym, w odległości około 50 metrów od niego, ukozoł się moim oczom ON. Monumentalny dąb szypukowy, kiery stoł się potym częstym celem moich wypraw.
Teroz coby sie nie rozwlekać, jeno trzy wspomnienia związane ze Starzykiem.
Na początku lot 80. zeszłego wieku jako członek koła plastycznego przy ZDK KWK Dębieńsko uczestniczyłech w plenerze malarskim, kierego celem było namalowanie tego Pomnika Przyrody. Jednym z efektów pleneru jest mój rysunek, kierym chca sie z Wami podzielić.
Drugie wspomnienie. Dokładnie tego nie pamiętom, ale w pierwszych latach XXI wieku w czasie kolejnych odwiedzin Starzyka, niestety już go nie było. Ostoł jednak ślad po nojstarszym świadku naszej historii, zdrowy obwód jego pnia i rozciepane wokół potężne konary.
Trzeci roz tyczy się zeszłego tydnia. Rychtując się do spotkanio z Wami próbowołech znojść to miejsce. Niestety mi sie nie udało, tak zasadzenia i samosiewki zmieniły ukształtowanie tego terenu. Jak byda mioł trocha czasu to tam wróca i bardziej się postarom.
Teroz zadanie, prośba dlo Wos. Czy mocie jakieś wspomnienia związane ze Starzykiem, knipsy czyli fotografie. Może ktoś z Wos ustalił jego wiek, zmierzył obwód, wysokość? Kiedy i z jakiego powodu zostoł wycięty? Dodatkowo może ktoś z Wos mo informacjo na temat wspomnianego tunelu pod torem kolejowym, w jakim celu zostol wybudowany?
Czekomy w dalszym ciągu na Wasze propozycje odwiedzin miejsc Znanych i Nieznanych.
STARZYK – tak przed półwiekiem zostoł ochrzczony przeze mnie nojstarszy i nojpotężniejszy
dąb jaki rósł na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
Czesław „Buła” ŻemłaPS. Skoro dzisioj godomy, tak po prowdzie szkryflomy (jako tako), to proponujemy Wom
nadsyłanie mało używanych, czy tyż cokiem już zapomnianych słów gwarowych.
Moja propozycjo na tyn tydzień jest tako: OSKOMA! Co to takieg?

Odpowiedzi i informacje prosimy zamieszczać w komentarzach na naszym fb https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/posts/2928067233947777?__tn__=K-R

ZNANE I NIEZNANE 3

Witom Wos piyknie. Jak na razie odwiedzili my SZACHTA i STARZYKA. Dziwuja się tymu, iż żodyn nie chce zdobyć co prowda skromnej, ale zowdy nagrody ufundowanyj przez miejscowego artysty. Niy byda się na tyn tymat rozwlykoł czamu tak się dzieje. Komentarza niy było, nagrody niy ma i tela.

Od przyszłego tydnia napocznymy zwiedzać znane i nieznane miejsca poczynając alfabetyczne od Bełku. We tym tydniu zostanymy jeszcze we Czerwionce i skoczymy do KOLANA i na LACHA. Ciekow jeżech co Wom te miejsca godają.

W odpowiedzi na zeszłotydniowe pytanie: OSKOMA (łoskoma) – to smak, ochota, chętka.

We tym tydniu wyraz od downa nieużywany: SZTUCH! Co to takiego?

Trzymcie się a niy dejcie !

Czesław „ Buła” Żemła

PS. Przypominamy, że na odpowiedzi w komentarzach na FB czekamy do niedzieli 10.05.2020 😊 a nagroda nie ominie właściciela najciekawszego komentarza 🏆

Link do FB:

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/?ref=bookmarks

#czerwionkaleszczyny #familoki #sztuch #gwaraslaska #nagroda #oskoma #znaneinieznane

ZNANE I NIEZNANE  4

Witomy Wos piyknie. Piyknie tyż dziękujymy za polubiynia i komyntarze. W zeszłym tydniu zaproszali my Wos do odwiydzynio KOLANA i LACHY. Śpiesza zlokalizować Wom te miejsca.

KOLANO – łąka pomiędzy Stanowicami a Czerwionką, w kierym Bierawka tworzyła zakole kojarzone z kolanem. Przed pół wiekiem robiono na niyj tamy. Było to ówczesne, swoiste kąpielisko miejskie.

LACHA – śródpolno remiza ciągnąco sie mniyj więcyj od mostu kolejowego nad Bierawką aż do Leszczyn. Nazwa być może wywodzi się od licznych krzoków leszczyny.

SZTUCH –  muzykant uliczny, podwórkowy. Chodzynie na SZTUCH – muzykowanie.

Dzisioj zgodnie z zapowiedzią odwiydzin nojciekawszych miejsc Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, zaczynomy alfabetycznie od Bełku. Wszyscy wiedzą o drewnianym kościółku pw. św. Marii Magdaleny, ale niy wszyscy o  odrestaurowanym cmyntorzu wg projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. – nasze wspólne dziedzictwo”. Projekt zostoł opracowany i zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Podług niego, to miejsce pochówku wyrychtowano, jak na to miejsce przystało. Utworzono tyż ściyżka edukacyjno oroz wydano folder – przewodnik po cmyntorzu. Zaproszomy do odwiydzynio tego wyjątkowego miejsca na mapie naszyj Gminy.

Pragnymy tyż podziękować i pogratulować wszystkim inicjatorom i twórcom  wspaniałego dzieła.

Tradycyjnie tyż proszymy o komyntarze na  tymat powyższy, jak i na poprzednie.

Tym razym do odszyfrowanio wyraz staropolski: STECZKA! Co to takiego?

(tłumaczynie STECZKI znojduje się w jednym z rzeczowników powyższego tekstu)

Trzymcie sie a niy dejcie!

Czesław „ Buła” Żemła

PS. Przypominamy, że na odpowiedzi w komentarzach na FB czekamy do niedzieli 17.05.2020 😊 a nagroda nie ominie właściciela najciekawszego komentarza 🏆

Link do FB:

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/?__tn__=kC-R&eid=ARAWu0o9fOhER1TNmiaQ9H0QaMohj8TH5F2RqGa7KLbdoZzD6v-kkcpHiPZ6CTRj3pmGJ994AvqCEdy9&hc_ref=ARSTqwtN8jzryH9K6b1XNG0NqOWNTUKP8bkb9ZNDixuJVQVYcNY4bRG2o8zSu1Xm7ec&fref=nf

Znane i Nieznane "Bełk" – Kościół i wzgórze Lukasów (Czerwionka-Leszczyny)

"Znane i Nieznane" wraca do Bełku aby opowiedzieć o starym drewnianym kościółku oraz wzgórzu Lukasów. Zapraszamy.(Napisy do filmu dostępne po włączeniu w ustawieniach)#znaneinieznane #czerwionkaleszczyny #belk

Opublikowany przez Familoki Poniedziałek, 12 października 2020

ZNANE I NIEZNANE 5

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/291050421916488/

ZNANE I NIEZNANE 6

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/279037169900909/

ZNANE I NIEZNANE 7

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/2708005449431216/

ZNANE I NIEZNANE 8

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/889015074931065/

ZNANE I NIEZNANE 9

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/901404030373331/

ZNANE I NIEZNANE 10

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/264035491488949

ZNANE I NIEZNANE 11

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/282757309452698

ZNANE I NIEZNANE 12

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/909414759577491

ZNANE I NIEZNANE 13

Znane i nieznane Leszczyny Dzwon Maria

"Znane i nieznane" po raz kolejny z Leszczyn! 🙂 Dzisiaj Pan Czesław Żemła zaprowadzi nas na stary leszczyński cmentarz "kierchów" oraz opowie niezwykłą historię dzwonu "Maria" który znajdował się w drewnianym kościele na tym właśnie cmentarzu.

Opublikowany przez Familoki Wtorek, 14 lipca 2020

ZNANE I NIEZNANE 14

Znane i nieznane Palowice

"Znane i nieznane" z Palowic! 🙂 Dzisiaj Pan Czesław Żemła zaprowadzi nas do Palowic.

Opublikowany przez Familoki Wtorek, 21 lipca 2020

ZNANE I  NIEZNANE 15

Znane i Nieznane Palowice "Gichta"

Znane i nieznane z Palowic. Dzisiaj Pan Czesław Żemła opowie o starej Gichcie huty "Waleska" w Palowicach

Opublikowany przez Familoki Wtorek, 28 lipca 2020

ZNANE I NIEZNANE 16

https://www.facebook.com/ZabytkoweOsiedlePatronackie/videos/625872121463430

ZNANE I NIEZNANE 17

Dzisiaj po raz drugi "Znane i nieznane" zawita do Przegędzy, tym razem Czesław "Buła" Żemła opowie o "Kanetowcu".#czerwionkaleszczyny #przegedza #kanetowiec

Opublikowany przez Familoki Środa, 19 sierpnia 2020

ZNANE I  NIEZNANE 18

Znane i Nieznane "Stanowice" – Restauracja Rogowa (Czerwionka-Leszczyny)

Witamy dzisiaj ze Stanowic. Czesław "Buła" Żemła w cyklu programów "Znane i Nieznane" opowie trochę o historii tej miejscowości oraz o restauracji "Rogowa". Zapraszamy#znaneinieznane #czerwionkaleszczyny #stanowice

Opublikowany przez Familoki Wtorek, 25 sierpnia 2020

ZNANE I NIEZNANE 19

Znane i Nieznane "Stanowice" – kapliczka, mogiła (Czerwionka-Leszczyny)

Zapraszamy na kolejną wycieczkę po Stanowicach z Cześkiem "Bułą". W programie z cyklu "Znane i Nieznane" odwiedzimy przydrożną kapliczkę z figurą Świętego Nepomucena oraz mogiłę Nieznanego Żołnierza.#znaneinieznane #czerwionkaleszczyny #stanowice

Opublikowany przez Familoki Piątek, 28 sierpnia 2020

ZNANE I NIEZNANE 20

Znane i Nieznane "Szczejkowice" – kaplica, stary dzwon (Czerwionka-Leszczyny)

Zapraszamy na wycieczkę po Szczejkowicach. W programie z cyklu "Znane i Nieznane" Czesław "Buła" Żemła opowie kilka ciekawostek o tej miejscowości.#znaneinieznane #czerwionkaleszczyny #szczejkowice

Opublikowany przez Familoki Wtorek, 8 września 2020