Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mokcl.pl, www.ckecl.pl, www.familoki.com.pl.

www.mokcl.pl
Data publikacji strony internetowej: 2003.10.18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.12

www.ckecl.pl
Data publikacji strony internetowej: 2013.09.13
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.16

www.familoki.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015.10.11
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.16

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3. brak mapy serwisu

Wyłączenia
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Kompatybilność
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.08.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Wojciech Janisiewicz, e-mail: dtp@mokcl.pl, telefon: 32 4311 634 wew. 24 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Centrum Kulturalno-Edukacyjne przy ul. 3 Maja 36d, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno od strony Ośrodka Zdrowia a drugie od strony Familoków), każde pozbawione barier architektonicznych. Drzwi wyposażone w uchwyty antypaniczne. Nad wejściami nie zamontowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Punkt informacyjny znajduje się za drzwiami wejściowymi po prawej stronie. Wysokość lady pozwala osobom poruszającym się na wózkach na swobodną komunikację z obsługą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wewnątrz budynku we wszystkich drzwiach zapewniono minimalną szerokość – nie mniejszą niż 90 cm oraz zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W CKE zapewniono komunikację pionową przy użyciu dwóch wind obsługujących komunikację parter-piętro i scena- kondygnacja podziemna oraz podnośnik schodowy obsługujący komunikację parter- scena. Windy wyposażone są w przycisk przyzywania.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na sali widowiskowej zapewniono pięć miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze na prawo od szatni, na parterze w części sportowej wraz z natryskiem z zamontowanym siedziskiem, na pierwszym piętrze obok sali małej. W sanitariatach zachowano przestrzeń manewrową i wyposażono w poręcze oraz lustro uchylne. W budynkach CKE nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed głównym wejściem do budynku wydzielono siedem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w tym trzy w bliskiej odległości od budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Mickiewicza 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku CIT znajduje się przy ul. Mickiewicza. Dodatkowe wejście – winda dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na ścianie od podwórza z prawej strony klatki schodowej. Osoby niepełnosprawne, które chcą odwiedzić CIT muszą uprzednio umówić się telefonicznie (tel. +48 570 100 979).

Punkt informacyjny zlokalizowany jest na przeciwko platformy dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Minimalna szerokość wszystkich drzwi wewnątrz budynku CIT wynosi 90 cm. Pomieszczenia pozwalają na swobodne przemieszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Sanitariaty ogólnodostępne przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych (zachowano przestrzeń manewrową i wyposażono w poręcz).

W budynkach CIT nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Klub Kultury przy ul. Palowickiej 7, 44-237 Bełk

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Palowickiej i pozbawione jest barier architektonicznych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Minimalna szerokość wszystkich drzwi wewnątrz budynku wynosi 90 cm (oprócz drzwi do toalet). Pomieszczenia pozwalają na swobodne przemieszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Wiejski Dom Kultury przy ul. Rybnickiej 7, 44-246 Szczejkowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Rybnickiej. Brak pochylni dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestrzenie komunikacyjne budynku WDK nie są wolne od barier architektonicznych. Komunikacja pozioma odbywa się korytarzami na różnych poziomach. Natomiast komunikacja pionowa odbywa się w klatce schodowej pozbawionej windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dom Kultury przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Wolności i prowadzą do niego dwa stopnie schodów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier architektonicznych. Komunikacja pozioma odbywa się korytarzami na różnych poziomach. Natomiast komunikacja pionowa odbywa się w klatce schodowej. Budynek nie posiada windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dom Kultury przy ul. Ligonia 2A, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Ligonia. Brak pochylni dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier architektonicznych. Komunikacja pionowa odbywa się w klatce schodowej. Budynek nie posiada windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.