Tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmujemy

 • gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu gminy,
 • dystrybucja informacji i jej udostępnianie na terenie całego kraju,
 • obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,
 • posiadanie pełnego asortymentu wydawnictw własnych i komercyjnych,
 • prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów,
 • poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku
 • udział w targach turystycznych i innych,
 • aktualizowanie bazy turystycznej i gastronomicznej,
 • współpraca z mediami i branżą turystyczną,
 • aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji,
 • wydawanie i kolportaż własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych
 • prowadzenie innych usług turystycznych
 • sprzedaż gadżetów promocyjnych

Jak się skontaktować z Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce – Leszczynach

adres: ul. Mickiewicza 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: +48 570 100 979
e-mail: biuro@familoki.com.pl

W jakich godzinach pracujemy

piątek – niedziela 10.00-16.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

– napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centrum Informacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

– wysłać e-maila na adres: biuro@familoki.com.pl

– skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 570 100 979

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

– w bezpośrednim pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe

– do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Mickiewicza. W celu wejścia do klatki schodowej budynku należy pokonać jeden schodek, natomiast wejście do biura CIT i do Izby Tradycji znajduje się na podwyższonym parterze, do którego prowadzi 5 schodków.

– po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się zewnętrzny pionowy podnośnik hydrauliczny (wymiary 2m x 1,6m, nośność 385 kg)

– w biurze CIT znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.