Izba tradycji


W Centrum Informacji Turystycznej znajduje się Izba Tradycji z idealnie odwzorowanym, tradycyjnym śląskim mieszkaniem robotniczym.  W Izbie znajdziemy sprzęty codziennego użytku z czasów doskonale pamiętanych przez nasze babcie. 

Przy osiedlu znajduje się także Kompleks Izby Tradycji KWK „Dębieńsko”, który składa się z głównej sali, w której znajdują się najcenniejsze pamiątki, w tym wszystkie sztandary kopalni od początku jej istnienia, salki techniki górniczej, izby regionalnej gdzie zgromadzono przedmioty życia codziennego mieszkańców regionu, salki telewizyjno-projekcyjnej, gdzie można oglądać filmy nakręcone na taśmach zarówno celuloidowych, których Izba posiada spory zbiór oraz odtworzonego wyrobiska górniczego wraz z całym wyposażeniem. Ponadto w Izbie znajdują eksponaty z działającej w XIX wieku w Czerwionce cegielni, w której wyprodukowano cegły wykorzystane do budowy osiedla.