Zwiedzaj sam

  • Zabytkowe Osiedla Patronackie Kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach można zwiedzać indywidualnie i grupowo.
  • Zwiedzanie proponujemy rozpocząć się od Izby Tradycji, znajdującej się przy Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce (ul. Mickiewicza 10).
  • Izba Tradycji przy Centrum Informacji Turystycznej dostępna jest:
    od piątku do niedzieli w godz. 10.00-16.00
  • Zwiedzanie indywidualne lub grupowe bez przewodnika nie wiąże się z żadną opłatą.

Możliwość zwiedzania obiektu przez osoby z niepełnosprawnością

Centrum informacji Turystycznej wraz z Izbą Tradycji udostępnione jest również osobom niepełnosprawnym poprzez zamontowany zewnętrzny pionowy podnośnik hydrauliczny (wymiary 2m x 1,6m, nośność 385 kg), łazienka wyposażona jest w uchwyty i poręcze.

W bezpośrednim otoczeniu CIT-u, a także na terenie osiedla wydzielone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.