Pomóż wyposażyć Izbę Tradycji

Od sześciu lat przy Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach, na terenie osiedla familoków, znajduje się Izba Tradycji. Odwzorowuje ona tradycyjne mieszkanie rodziny górniczej. Składa się z „antryja”, kuchni oraz „sypialki”. Mieszkanie wyposażone jest w podstawowe meble, urządzenia i naczynia.                        

Zwracamy się do Państwa z prośbą o doposażenie naszego małego muzeum w meble, narzędzia, sprzęty codziennego użytku, makatki, itp. Na dzień dzisiejszy szczególnie zainteresowani jesteśmy pozyskaniem metalowego lub drewnianego łóżeczka dziecięcego, starego radia, telewizora i wózka gospodarczego.

W przyszłości chcielibyśmy odtworzyć również piwnicę „z grodzą na wągiel, kartofle, kaj na półkach znojdą się krauzy, beczka, stare koło, no i gnotek do ciupanio klocków”.

Z tego miejsca pragniemy podziękować dotychczasowym ofiarodawcom. Liczymy również, że dzięki Państwu młode pokolenia będą mogły poznać smak tego „jak to pierwej bywało”.

W stosownym czasie zaprosimy do odwiedzin Izby Tradycji przy ul. Mickiewicza 10. Państwa rady i uwagi będą szczególnie mile widziane.

Zatem prosimy o kontakt:

e-mail – biuro@familoki.com.pl

telefon – 693 611 086

CIT w Czerwionce-Leszczynach